Jeugdraad kuurne

Jeugddienst

Wat doen ze?
De gemeentelijke jeugddienst is een onderdeel van het Kuurnse gemeentebestuur, dat heel veel verschillende jeugdinitiatieven ondersteunt, maar ook zelf organiseert. Daarnaast stippelt de jeugddienst ook het jeugdbeleid uit van de gemeente Kuurne, door de opmaak van het jeugd(werk)beleidsplan, voorbereiding van dossiers voor het College van Burgemeester en Schepenen of Gemeenteraad, enz. Concreet kan je op de jeugddienst terecht voor:
 
•  informatie over het strategisch meerjarenplan en de onderdelen rond jeugdbeleid,
•  de jeugdraad en haar werkgroepen (o.a. Jeugdfeesten ),
•  werkingssubsidies, subsidies voor projecten allerhande of voor kadervorming,
•  ontlenen van audiovisueel materiaal, herbruikbare bekers, fuifkoffer, kampvervoer, …
•  informatie over de jeugdbewegingen en jeugdhuizen,
•  de vakantiewerkingen (Pikino, Spekuloos),
•  de Kinderfoor of andere speciale kinderactiviteiten,
•  gebruik en beheer van de 2 jeugdcentra (met o.a. beheersorgaan jeugdcentra),
•  onderhoud van de wijkspeelpleintjes, en organisatie van speelstraten,
•  aanwerven van jobstudenten in de zomervakantie,
•  allerhande informatie …
 
Wie zijn ze?
Om alles in goede banen te leiden, werken er op de jeugddienst twee jonge mensen. Evi Duyvejonck is jeugdconsulent en Jonathan Breughe is jeugd(huis)werker. Ze helpen je graag verder!
 
Je kan ons telefonisch of e-mailsgewijs bereiken a.d.h.v. deze gegevens:
Telefoon: 056/ 36.20.50
Fax: 056/ 35.40.33
E-mail:
jeugddienst@kuurne.be (algemeen)
evi.duyvejonck@kuurne.be (jeugdconsulent)
jonathan.breughe@kuurne.be (jeugdhuiswerker)
 
 
Waar doen ze het?
De jeugddienst vind je permanent op het volgende adres:
 
Gemeentelijke jeugdcentrum Sint-Michiel (links van de hoofdingang)
Boomgaardstraat 134
8520 Kuurne
 
Papieren post mag je steeds versturen naar:
 
Gemeentelijke jeugddienst
Marktplein 9
8520 Kuurne
 
Waneer doen ze het?
De openingsuren zien er als volgt uit:
 
Maandag
9u.00 – 12u.00
14u.00 – 18u.00
 
Woensdag
9u.00 – 12u.00
14u.00 – 18u.00
 
Vrijdag
9u.00 – 12u.00
14u.00 – 18u.00
 

 

Meer informatie?

 

https://www.kuurne.be/jeugd

Powered by CouchCMS