Jeugdraad kuurne

Jeugdraad

Wat?
De jeugdraad kan worden gezien als een overkoepelend aanspreekpunt waarin iedere jongere die in Kuurne of in de omgeving van Kuurne woont zich kan bij aansluiten. In Kuurne zijn er op dit moment 13 diverse jeugdverenigingen waarbij meer dan 1100 kinderen en jongeren aangesloten zijn. Daarnaast is er vanuit (bijna) iedere Kuurnse jeugdvereniging een delegatie van afgevaardigden die aanwezig is op de maandelijkse algemene vergadering en ook het dagelijks bestuur zorgt voor een permanentie binnen de dagelijkse werking van de jeugdraad.
 
Als jeugdraad zijn wij voor de verschillende jeugdverenigingen een aanspreekpunt en nemen we een aantal taken op ons. Allereerst is de jeugdraad een adviesorgaan. Dit wil zeggen dat wij over verschillende zaken zoals het jeugdwerk, fuifbeleid, reglementen, subsidies, algemene vorming … de gemeente kunnen adviseren om op die manier de aangesloten verenigingen en alle Kuurnse kinderen en jongeren een stem te geven. Daarnaast zijn wij ook een overlegorgaan. Binnen ons takenpakket streven wij ernaar om een kwalitatieve schakel te zijn tussen de Kuurnse jeugd enerzijds en de gemeente Kuurne anderzijds. Ten slotte willen wij via de jeugdraad ook het bruisende en levendige jeugdwerk promoten. Hier dragen we graag ook ons steentje bij door op tijd en stond zelf activiteiten te organiseren.
 
Plaats activiteiten
Vergaderzaal Vrijetijdsdienst, Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne
 
Tijdstip activiteiten
Elke maand, en dit op zaterdagvoormiddag, wordt er een algemene vergadering gepland. Daarnaast zijn er doorheen het jaar ook maandelijkse bijeenkomsten met het dagelijks bestuur.

Powered by CouchCMS